News

شرکتی ایرانی بزرگترین قرارداد تأمین سوخت افعانستان را امضا کرد

SuperUser Account 0 601 Article rating: No rating
میز نفت: بزرگترین قرارداد نفتی ایران و افغانستان، میان یک شرکت خصوصی ایرانی و دولت افغانستان به‌منظور تأمین، صادرات و ترانزیت ماهانه 32 تا 45هزار تن و درمجموع سالانه 400 هزار تن، انواع سوخت برای این کشور همسایه، اواخر هفته گذشته امضا شد.

RSS